ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก 2560

คลิกที่นี้เพื่อดาว์นโหลดเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

คลิกที่นี้เพื่อดาว์นโหลด บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิกปี-2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739